W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych pragniemy, także zaproponować Państwu usługi w zakresie konserwacji i stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Proponujemy podpisanie stałej umowy na serwisowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku awarii klimatyzacji i wentylacji.

Poprawna praca klimatyzacji i wentylacji jest bezwzględnie uzależniona od jej serwisowania. Zaniedbanie czynności konserwacyjnych wcześniej lub później doprowadzi do spadku jakości chłodzenia, a w końcu awarii.

Proponujemy, aby przeglądy urządzeń wykonywać dwa razy w roku, a w przypadku niekorzystnego środowiska dla pracy klimatyzatora co trzy miesiące, co pozwoli utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym.

Brak konserwacji urządzeń może powodować zaatakowanie ich przez bakterie Legionelli. Bakterie te powodują nieswoistą odmiana zapalenia płuc tzw. legionelloza. Choroba ta objawia się bardzo wysoka temperaturą, utratą przytomności, silnym kaszlem oraz niewydolnością oddechową. Legionelloza została oficjalnie uznana przez Ministerstwo Zdrowia za chorobę zakaźną.
  Jak zabezpieczyć się przed zakażeniem?
 • utrzymywanie czystości i regularna dezynfekcja (biocydy utleniające takie jak chlor, brom, ozon, jod oraz nieutleniające - głównie organiczne z atestem higienicznym, promienniki UV) urządzeń takich jak nawilżacze, inhalatory, klimatyzatory; usuwanie osadów i stosowanie wody wyjałowionej
 • co 2 lata należy dezynfekować instalacje klimatyzacyjne, a co 3 - wentylacyjne;
 • zachowanie właściwej kolejności postępowania przy wyłączeniach i włączeniach instalacji;
 • właściwe umieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych (przy uwzględnieniu lokalizacji pozostałych elementów instalacji współpracujących ze środowiskiem zewnętrznym oraz warunków zewnętrznych - np. kierunków wiatrów).
  Zakres prac serwisowych obejmuje:
 • pomiar i regulacja ciśnienia freonu lub wody lodowej - uzupełnianie,
 • czyszczenie lub wymiana filtrów,
 • pomiar sprawności elektrycznej,
 • pomiar wydajności chłodniczej,
 • sprawdzanie szczelności układu,
 • test pracy urządzenia - pomiary temperatury,
 • sprawdzenie ciśnień w układzie chłodzenia,
 • kontrola skraplacza,
 • czyszczenie i pomiary wentylatorów nawiewnych oraz wywiewnych,
 • czyszczenie nagrzewnic i odciągów miejscowych,
 • sprawdzanie czystości i drożności instalacji skroplin lub działania pompki skroplin.
  Zalety umów serwisowych:
 • regularna opieka - dzięki okresowym przeglądom, testom i kontrolom - zapobiega ona problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy,
 • archiwizacja serwisu - sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i instalacji - co ułatwia określenie przyczyn problemów z urządzeniami i mninimalizuje czas potrzebny na przywrócenie pełnej sprawności,
 • szybkość serwisu - na miejsce usterki zostaje wysłany serwisant i przeprowadza naprawę,
 • krótki czas napraw,
 • telefoniczna pomoc - udzielanie porad, wskazówek,
 • zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji.

Cennik*

Klimatyzator typu split 200 - 400 zł/netto
Klimatyzator typu multisplit
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna

250 - 450 zł/netto
50 - 100 zł/netto
Instalacja wody lodowej
- agregaty wody lodowej
- klimakonwektory

350 - 2100 zł/netto
70 - 200 zł/netto
Centrale wentylacyjne
- 150 m3/h - 1000m3/h
- 1000 m3/h - 10 000 m3/h
- powyżej 10 000 m3/h

150 - 700 zł/netto
700 - 2100 zł/netto
pow. 2100 zł/netto

* Dokładny koszt konserwacji przygotujemy po wykonaniu wizji lokalnej urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych u klienta.
* Cena zależy również od ilości urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znajdujących się w jednym obiekcie oraz od stanu technicznego urządzenia.
* Cena nie obejmuje kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, freonu, pasków napędowych, części elektrycznych itp.


"Aero-Klima" - Klimatyzacja i Wentylacja
42-606 Tarnowskie Góry
ul. Fiołków 10

gsm 600 568 686 oraz 600 905 620
e-mail: aeroklima@aeroklima.pl

Serwis klimatyzacji: Bytom, Tarnowskie Góry, Zabrze, Gliwice